Image CMS https://jomboymtb.uz/ https://jomboymtb.uz/ Fri, 02 Jun 2023 02:36:39 GMT <![CDATA[Hujjatlar / O‘z kuchini yo‘qotgan me'yoriy hujjatlar]]> https://jomboymtb.uz/documents/expired-acts https://jomboymtb.uz/documents/expired-acts O‘z kuchini yo‘qotgan me'yoriy hujjatlar]]> Sun, 14 Aug 2022 11:03:30 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Maktabgacha ta'lim vazirligi me'yoriy hujjatlari]]> https://jomboymtb.uz/documents/ministry_acts https://jomboymtb.uz/documents/ministry_acts O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:13:29 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Hukumat me'yoriy hujjatlari]]> https://jomboymtb.uz/documents/government_acts https://jomboymtb.uz/documents/government_acts O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktabgacha ta'lim to‘g‘risidagi me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:09:13 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Prezident me'yoriy hujjatlari]]> https://jomboymtb.uz/documents/president_acts https://jomboymtb.uz/documents/president_acts O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim to‘g‘risidagi me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:02:44 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Ta'limga oid qonunlar]]> https://jomboymtb.uz/documents/laws https://jomboymtb.uz/documents/laws O‘zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonunlari

]]>
Sun, 29 Apr 2018 15:47:34 GMT 3